Prof. dr hab. Jacek Mackiewicz - specjalista onkologii klinicznej

Od 2014 roku kierownik w Oddziale Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Od 2005 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Od 2006 roku pracownik w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób onkologicznych u osób dorosłych w szczególności:

  • czerniaka;
  • nowotworów układu pokarmowego (jelita grubego, żołądka, trzustki, dróg żółciowych, przełyku)
  • nowotworów układu moczowo-płciowego (nerki, pęcherza moczowego, jądra, prostaty)
  • nowotworów narządów głowy i szyi,
  • raka piersi.

O mnie

Jestem specjalistą onkologii klinicznej. Od 2014 roku jestem kierownikiem Kliniki Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej w  Instytucie Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. W latach 2012-2014 byłem ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Małgorzata w Śremie. W latach 2005-2012 odbywałem staż specjalizacyjny z onkologii klinicznej, który realizowany był w Oddziale Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Od 2006 roku jestem asystentem w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii. W latach 2005-2013 pracowałem w Katedrze Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

W roku 2007 uzyskałem stopień naukowy doktora, natomiast w 2016 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2020 tytuł profesora. Jestem autorem ponad 120 publikacji naukowych oraz kilku rozdziałów w podręcznikach. Od 2011 do 2018 roku redaktor naczelnym oraz twórcą portalu onkologicznego (eonkologia.pl), do którego napisałem ponad 300 doniesień naukowych.

Odbywałem staże naukowe w Div. of Oncology, St.Georges Hospital Medical School, University of London w Wielkiej Brytanii oraz staż kliniczny w City of Hope, Kalifornia, USA jak również Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital w Norwegii.

Brałem/biorę udział w licznych badaniach klinicznych (próbach eksperymentalnych) oceniających nowe leki stosowane u chorych na nowotwory złośliwe. Z tych badań siedem było jednoośrodkowych, własnych oceniających genetycznie modyfikowane szczepionki komórkowe u chorych na czerniaka (badania przeprowadzone były w Wielkopolskim Centrum Onkologii).

W Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadziłem i/lub prowadzę zajęcia dla studentów z onkologii klinicznej, propedeutyki onkologii, technik biologii molekularnej, procesów rejestracji leków i prawa międzynarodowego, immunologii oraz technik immunologicznych.

Jestem członkiem PTOK (Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej), PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) oraz ESMO (European Society of Medical Oncology).

Moje zainteresowania naukowe obejmują immunoterapię nowotworów, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija oraz chorym na nowotwory z przerzutami daje szansę na wieloletnie przeżycie. Moje zainteresowanie kliniczne obejmują leczenie chorych na czerniaka, nowotwory narządów głowy i szyi, przewodu pokarmowego oraz układu moczowego

Usługi

Konsultacje onkologiczne

kwalifikacja do chemioterapii, immunoterapii, terapii celowanej

Ustalenie planu leczenia onkologicznego

Kontakt

Gabinet onkologiczny Jacek Mackiewicz

Alterida
ul. Haliny 14, 61-054 Poznań

Rejestracja telefoniczna

tel:61 6107222 wewnętrzny 2.